top of page

Σημαντική  ενημέρωση:

Για να ισχύει η εγγύηση των αντικλεπτικών θα πρέπει να συμπληρωθεί η παρακάτω φόρμα με απαραίτητη την ημερομηνία αγοράς/απόκτησης καθώς και τα πεδία με *.

Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η αναγραφόμενη ημερομηνία στην απόδειξης αγοράς ή όταν πρόκειται για απόκτηση με την αγορά νέας μοτοσυκλέτας ως δώρο θα πρέπει

να υπάρχει απόδειξη αγοράς ανεξάρτητα από τι ποσό αναφέρει η απόδειξη.  Διαφορετικά θα ισχύει  η ημερομηνία έκδοσης της αδείας της μοτοσυκλέτας.

Το ίδιο ισχύει και για την απόκτηση του αντικλεπτικού ως δώρο με αγορά μεταχειρισμένης μοτοσυκλέτας.

Υπενθυμίζουμε ότι από 1-1-2019 η εγγύηση ισχύει για 2 έτη από την αγορά και αφορά την σωστή λειτουργία της κεντρικής μονάδας και όχι για τα περιφερειακά εξαρτήματα  όπως :

τηλεχειριστήρια, σειρήνες , καλωδιώσεις ή ρυθμίσεις ανιχνευτών κραδασμού, νέων τηλεχειριστηρίων κλπ.

Τα περιφερειακά εξαρτήματα καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών.

Οποιαδήποτε εργασία εντός ή εκτός εγγύησης γίνεται μετά από ραντεβού με το Service μας.

Οποιαδήποτε εργασία ή αντικατάστασή εξαρτήματος πέραν αυτών που καλύπτει η εγγύηση θα χρεώνεται με ειδικό χαμηλό τιμοκατάλογο τον οποίο μπορείτε να πληροφορηθείτε

από το κεντρικό Service μας Τηλ . 210 28 32 104.

Καταχώριση Εγγύησης Προϊόντων Μοτοσυκλέτας
(Για να ισχύει η εγγύηση σας παρακαλούμε καταχωρίστε την εδώ με τα πραγματικά σας στοιχεία.

Κεντρικό Service Ελλάδας

ATS MOTO

Πλαπούτα 48 Ν.Ηράκλειο Αττικής Αθήνα Ελλάδα

Τηλ. 210-28 32 104 -  Fax 210-28 42 122

atsmoto  @  otenet.gr

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ :

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί από το εργοστάσιο, έχει περάσει όλα τα τεστ καλής λειτουργίας

και συνοδεύεται με ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ετών  για την  κεντρική μονάδα και για  έξι (6) μήνες από την αγορά της για όλα τα υπόλοιπα μέρη  (τηλεχειριστήρια, σειρήνες, μπαταρίες, καλωδιώσεις κλπ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η δήλωση της στο επίσημο site  www.kentalltech.com  μέσω της  φόρμας καταχώρισης διαφορετικά απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

Η εγγύηση ισχύει σε  όποιον κατέχει το προϊόν και το έχει δηλώσει με τα στοιχεία του στο επίσημο site της εταιρίας: www.kentalltech.com .

Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά και αυτό οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια, το Εξουσιοδοτημένο Service Kentall  θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει με ίδιο

ή αντίστοιχο μοντέλο, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά εντός της  ισχύουσας  περιόδου  εγγύησης.

Εαν δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν με το προς αντικατάσταση τότε θα αντικαθίσταται με άλλο το οποίο θα έχει τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά (ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗΣ)

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

  • Τις χρεώσεις και τους κίνδυνους που σχετίζονται με την μεταφορά  του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα τρίτων σχετίζονται με την επισκευή.

  • Την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της συσκευής στα οχήματα. 

  • Η απεγκατάσταση / εγκατάσταση ενδέχεται να έχει χρέωση 15€ /ώρα ανεξαρτήτως αν η δυσλειτουργία ή βλάβη ειναι εμπρόθεσμη της εγγύησης.

  • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, επισκευές ή αλλαγή επί μέρους ανταλλακτικών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά η σε κακή χρήση. 

  • Φθορές και βλάβες στα τηλεχειριστήρια από την χρήση. 

  • Επισκευές, μετατροπές ή παρεμβάσεις ή επανεγκαταστάσεις που έλαβαν χώρα σε κέντρο  service μη εξουσιοδοτημένο από την Kentall Tech Ltd. 

  • Λάθος χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο  με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης,  υπερβολικών δονήσεων κλπ. 

  • Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την Kentall Tech Ltd.

  • Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από: από πολυετή χρήση (άνω των 3 ετών), ακραίες καιρικές συνθήκες, (κεραυνούς, θεομηνίες, πλημμύρες κλπ) πίεση νερού ή υγρασία, φωτιά, δημόσιες αναταραχές ή βανδαλισμούς.

Η εγγύηση εντός της διάρκειας της ισχύει για την αποκατάσταση του προβλήματος της συσκευής . Η άμεση αντικατάσταση της συσκευής με άλλη είναι στην αποκλειστική  δικαιοδοσία του κεντρικού Service Kentall  και είναι εφικτή μόνον για τον πρώτο χρόνο από την αγορά διαφορετικά η συσκευή θα επισκευαστεί ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχικές της προδιαγραφές.

Η εταιρία Kentall Tech Ltd και ο Αντιπρόσωπος της, δεν ευθύνονται για ζημιές σε οχήματα ή σε οποιαδήποτε μηχανήματα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται  μαζί με το προϊόν αυτό.  Π.χ. Μπαταρίες οχημάτων, Ηλεκτρονικές κλπ.

Η Kentall Tech Ltd και ο Αντιπρόσωπος της είναι στην διάθεση σας για οποιοδήποτε απορία ή πρόβλημα προκύψει με σκοπό την καλή λειτουργία της συσκευής σας.

 

Kentall Hellas

PC-MOBILE PRO.png
bottom of page